Adatkezelés

Adatvédelem

A happysmile.hu weboldal oldalait a Digital Ortho Studio (8000 Székesfehérvár, Gyümölcs u.20. a továbbiakban Digital Ortho Studio ) üzemelteti.

Adatvédelem

A happysmile.hu weboldal tartalma ingyenesen olvasható. A nyereményjátékainkban való részvétel, fogsor fényképek küldése, kapcsolatfelvétel keretein belül bizonyos adatainak (pl. név, e-mail, telefonszám) megadása kötelező, ugyanis a nyertesek értesítése, a kapcsolatfelvételre történő reagálás név és email cím alapján történik, esetlegesen szükség lehet a telefonos megkeresésre is például időpont egyeztetés céljából. 
A Digital Ortho Studio  mint adatkezelő, az önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásait maradéktalanul betartva fogja az Ön adatait kezelni és nyilvántartani. A regisztráció során tudomásunkra jutott személyes adatait semmilyen körülmények között nem tesszük más számára hozzáférhetővé.
A Digital Ortho Studio  az adatvédelmi jog hatályos előírásai szerint törekszik arra, hogy szolgáltatása a technikai szempontok szerint is biztonságosnak minősüljön. Ugyanez az internetes oldalainkat elérhetővé tevő szolgáltatóra is vonatkozik, aki a tudomására jutott információkat üzleti titokként köteles kezelni.

A Digital Ortho Studio  bármikor rendelkezésére áll, hogy az Ön, általunk kezelt személyes adataival kapcsolatosan Önnek tájékoztatást adjon. Amennyiben Ön úgy érzi, hogy a Digital Ortho Studio személyes adatainak kezelésével kapcsolatosan nem elvárásainak megfelelően jár el, kérjük, haladéktalanul jelezze ezt nekünk, hogy az esetet kivizsgálhassuk, s gyakorlatunkat az Ön igényeihez igazíthassuk. Önnek ahhoz is joga van, hogy jogsérelem bekövetkezte vagy annak közvetlen fennállásának veszélye esetén panaszával az adatvédelmi biztoshoz forduljon. E körben Önt a közérdekű bejelentővel azonos jogi védelem illeti meg.

Amennyiben kiderül, hogy Ön valamely harmadik személy jogait vagy a jogszabályokat sértő módon más személyes adatait adta meg, vagy a happysmile.hu weboldal használata során kárt okozott, a Digital Ortho Studio  az ebből eredő kárát jogosult lesz Ön felé érvényesíteni, és Ön köteles valamennyi ebből eredő követeléssel szemben a Digital Ortho Studio -t megóvni és azokat viselni. Ilyen esetben minden tőlünk telhető segítséget megadunk az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

Felelősség kizárása

A happysmile.hu oldalainak tartalma kizárólag tájékoztató jellegű, az ott hozzáférhető tartalom pontosságáért, megbízhatóságáért, teljességéért és az ezekből eredő közvetlen vagy közvetett károkért a happysmile.hu  weboldal üzemeltetője, a Digital Ortho Studio  nem felel.
A happysmile.hu  weboldal harmadik személyek által üzemeltetett weboldalakra mutató linkeket is tartalmaz. Amennyiben a Digital Ortho Studio  tudomást szerez arról, hogy az általa linkelt oldal vagy a linkelés harmadik személyek jogait vagy a hatályos jogszabályokat sérti, a linket haladéktalanul eltávolítja a weboldalról. Ezen felül a Digital Ortho Studio  az általa használt linkek, illetve az általuk lehívható weboldalak, valamint a weboldalon megjelenő hirdetések tartalmáért semmilyen felelősséget nem vállal.
A hirdetések közzétételekor teljes mértékben figyelembe vesszük a gazdasági reklámtevékenységről szóló 1997. évi LVIII. törvény rendelkezéseit, valamint az önszabályozó reklámpiacon kialakult gyakorlatot.

A happysmile.hu tartalma

A happysmile.hu weboldalon található tartalom a Digital Ortho Studio  szellemi tulajdonát képezi és előzetes írásbeli engedélye nélkül sem online, sem nyomtatott formában nem használható fel.
A szöveges tartalom másodközlése kivonatos formában a forrás megjelölésével, a Digital Ortho Studio  előzetes írásbeli jóváhagyása mellett, a happysmile.hu nyitóoldalára (www.happysmile.hu) mutató link elhelyezésével lehetséges.

Az ezzel kapcsolatos igényeket az  info@happysmile.hu e-mail címre várjuk. 
Digital Ortho Studio
Cím: 8000 Székesfehérvár, Gyümölcs u.20.
Postacím: 1530 Budapest, Pf. 47
Cg. szám: 
Adószám:  24332626-2-07
Web: www.happysmile.hu
E-mail: info@ happysmile.hu

Tárhely szolgáltató:

DotRoll Kft.
Cím: 1101 Budapest, Expo tér 5-7. (Albertirsai út 5-7.), Magyarország
Email cím: domreg@dotroll.com

Contact Us
For Patients
Sending message
For Patients
Please ask for an appointment, just ask a question or for quotation.

For Dental Clinics
Join our network of partners, ask for information
For Dental Clinics
Join our network of partners, ask about the technology, inquire information about our products

The advantages of the HappySmile Invisible Aligners
Short time of treatment
Short time of treatment
Spectacular changes in short time
Easy usage
Easy usage
Easy-to-handle
Discrete design
Discrete design
Individualized solution